CWJ VUAM KEV LAWM

Cov khw muaj ntawv pov thawj los ntawm Lila Bowen's Dab Pov Txoov Lis thiab Kev Koom Tes ntawm Ravens, phau ntawv los ntawm Duab Ntxoo Lis.

"Wake of Vultures", "Conspiracy of Ravens", thiab cov cim, khoom siv, thiab cov chaw nyob hauv no, yog cov tswv cuab ntawm Delilah S. Dawson uas muaj ntawv tso cai rau Badali Nyiaj-kub.

2 khoom

2 khoom