NIOBE

NIOBE: Nws yog Lub Neej yog phau ntawv dab neeg xwm txheej los ntawm Amandla Stenberg, Ashley A. Woods, Sebastian A. Jones, thiab Darrell May. Nws yog los txog ntawm lub hnub nyoog ntawm kev hlub, kev ntxeev siab, thiab kev txi qhov kawg. Niobe Ayutami yog me nyuam ntsuag coob elf hluas thiab tseem yuav-tus cawm seej ntawm lub ntiaj teb loj heev thiab nrov heev ntawm Asunda. Nws tab tom khiav ntawm yav dhau los uas Dab Ntxwg Nyoog tus kheej xav pom nws raug txim ... rau lub neej yav tom ntej uas ua siab ntev tos kom nws khi haiv neeg tawm tsam dab teb. Qhov hnyav ntawm los yav tom ntej hnyav rau nws lub xub pwg nyom thiab tus hma nyob ze ntawm nws lub luj taws.

12 khoom

12 khoom